Obszar M

Kalkulacja kosztów wytwarzania części maszyn i urządzeń
  • wielkość czcionki

Kalkulacja kosztów wytwarzania części maszyn i urządzeń

Zawód: technik mechanik.

Kwalifikacja: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Kurs: Organizacja procesów produkcji.

Moduł II: Kalkulacja kosztów wytwarzania części maszyn i urządzeń.

Ebook i videocast.

Spis treści skryptu:

I. Wstęp.
1. Pojęcie kalkulacji.
2. Zadania i cele kalkulacji.
3. Moment kalkulacji.
4. Rodzaje kalkulacji.
5. Klasyfikacja produkcji.
6. Składniki kosztów układu kalkulacyjnego.
II. Charakterystyka poszczególnych metod kalkulacji.
1. Kalkulacja podziałowa.
2. Kalkulacja doliczeniowa.
III. Bibliografia.

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji