Obszar M

Proces produkcji
  • wielkość czcionki

Proces produkcji

Zawód: technik mechanik.

Kwalifikacja: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Kurs: Organizacja procesów produkcji.

Moduł III: Proces produkcji.

Ebook i videocast.

Spis treści skryptu:

I. Kontrola parametrów jakościowych w procesie wytwarzania części maszyn i urządzeń oraz elementy systemu kontroli parametrów jakościowych procesów wytwarzania.
II. Planowanie procesu produkcyjnego.
1. Proces produkcyjny i jego struktura.
2. Typy i odmiany organizacji produkcji.
3. Cykl produkcyjny i jego optymalizacja.
4. Technologiczna i przedmiotowa specjalizacja w projektowaniu komórek
produkcyjnych.
5. Dokumentacja planowania i ewidencja produkcji. Dokumentacja produkcyjna.
III. Bibliografia.

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji