Obszar Z

Diagnozowanie pacjenta. Metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
  • wielkość czcionki

Diagnozowanie pacjenta. Metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej

Zawód: opiekun medyczny.

Kwalifikacja: Z. 4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Kurs: Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych.

Moduł IV: Diagnozowanie pacjenta. Metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej.

Ebook i videocast.

Spis treści skryptu:

Wprowadzenie.
1. Diagnostyczne metody i techniki badawcze.
2. Narzędzia badawcze w diagnozie potrzeb i problemów.
3. Poszanowanie praw pacjenta.
4. Rola i zadania opiekuna medycznego.
5. Zastosowanie technik badawczych.
Bibliografia.

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji