Obszar Z

Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych w kontekście rozwoju psychofizycznego człowieka w poszczególnych fazach życia
  • wielkość czcionki

Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych w kontekście rozwoju psychofizycznego człowieka w poszczególnych fazach życia

Zawód: opiekun medyczny.

Kwalifikacja: Z. 4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Kurs: Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych.

Moduł III: Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych w kontekście rozwoju psychofizycznego człowieka w poszczególnych fazach życia.

Ebook i videocast.

Spis treści skryptu:

Wprowadzenie.
1. Zróżnicowanie pojęć: potrzeba, problem.
2. Hierarchia potrzeb - model Abrahama Maslowa. Piramida potrzeb.
3. Potrzeby, problemy osoby chorej i niesamodzielnej.
4. Procesy psychiczne, poznawcze i emocjonalno-motywacyjne.
5. Diagnozowanie potrzeb i problemów.
Bibliografia.

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji