Obszar Z

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  • wielkość czcionki

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Zawód: opiekun medyczny.

Kwalifikacja: Z. 4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Kurs: Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych.

Moduł I: Podstawy anatomii i fizjologii człowieka.

Ebook i videocast.

Spis treści skryptu:

Wprowadzenie.
1. Człowiek jako całość - budowa człowieka.
2. Budowa i funkcje fizjologiczne układów organizmu ludzkiego.
3. Rozwój psychofizyczny człowieka w poszczególnych fazach życia.
4. Podstawowe procesy życiowe organizmu.
5. Funkcje organizmu związane z wiekiem, płcią oraz różnice konstytucjonalne.
Bibliografia.

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji