Obszar R

Rośliny specjalne
  • wielkość czcionki

Rośliny specjalne

Zawody: technik rolnik, rolnik, technik agrobiznesu.

Kwalifikacja: R. 3. Prowadzenie produkcji rolniczej.

Kurs: Uprawa roślin.

Moduł VII: Rośliny specjalne.

Ebook i videocast.

Spis treści skryptu:

Wprowadzenie.
1. Znaczenie gospodarcze roślin specjalnych.
2. Wymagania klimatyczno - glebowe roślin specjalnych.
3. Stanowisko w zmianowaniu roślin specjalnych.
4. Nawożenie mineralne i organiczne roślin specjalnych.
5. Przygotowanie materiału siewnego i siew nasion roślin specjalnych.
6. Sposoby sadzenia roślin specjalnych.
7. Metody i środki ochrony roślin stosowane do zwalczania chorób, szkodników i chwastów.
8. Zbiór i przechowywanie roślin specjalnych.
Bibliografia.

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji