Obszar R

Ochrona przyrody w Polsce
  • wielkość czcionki

Ochrona przyrody w Polsce

Zawód: technik leśnik.

Kwalifikacja: R. 13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych.

Kurs: Ochrona przyrody, turystyka i edukacja w lesie.

Moduł I: Ochrona przyrody w Polsce.

Ebook i videocast.

Spis treści skryptu:

Wprowadzenie.
1. Obszarowe i jednostkowe formy ochrony przyrody w Polsce.
2. Chronione gatunki zwierząt leśnych.
3. Chronione gatunki roślin.
4. Zasady ustanawiania, zmiany granic lub likwidacji form ochrony przyrody.
5. Organy ochrony przyrody.
6. Przepisy dotyczące środowiska leśnego.
7. Formy i przykłady działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska.
8. Rodzaje obiektów cennych przyrodniczo oraz sposoby ich zabezpieczania.
Bibliografia.

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji