Obszar R

Turystyka leśna
  • wielkość czcionki

Turystyka leśna

Zawód: technik leśnik.

Kwalifikacja: R. 13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych.

Kurs: Ochrona przyrody, turystyka i edukacja w lesie.

Moduł II: Turystyka leśna.

Ebook i videocast.

Spis treści skryptu:

Wprowadzenie.
1. Znaczenie obszarów leśnych dla potrzeb wypoczynku.
2. Znaczenie turystyki i jej wpływ na środowisko leśne.
3. Metody waloryzacji turystyczno-rekreacyjnej lasów.
4. Ocena przydatności leśnej szaty roślinnej dla celów turystyki i rekreacji metodą IBL.
Bibliografia.

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji