Obszar R

Leśne Kompleksy Promocyjne
  • wielkość czcionki

Leśne Kompleksy Promocyjne

Zawód: technik leśnik.

Kwalifikacja: R. 13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych.

Kurs: Ochrona przyrody, turystyka i edukacja w lesie.

Moduł III: Leśne Kompleksy Promocyjne.

Ebook i videocast.

Spis treści skryptu:

Wprowadzenie.
1. Geneza powstania i charakterystyka Leśnych Kompleksów Promocyjnych.
2. Cele tworzenia Leśnych Kompleksów Promocyjnych i zasady wyboru obszarów leśnych wchodzących w skład LKP.
3. Zasady prowadzenia gospodarki leśnej w Leśnych Kompleksach Promocyjnych.
Bibliografia.

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji