Obszar B

Materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych
  • wielkość czcionki

Materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych

Zawody: technik urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, technik gazownictwa.

Kwalifikacja: B. 8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.

Kurs: Sieci gazowe.

Moduł I: Materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych

Ebook, videocast i audiocast.

Spis treści skryptu:

1. Materiały do budowy sieci gazowych.
1.1. Wstęp.
1.1.1. Schemat dystrybucji gazu.
1.2. Właściwości materiałów do budowy gazociągów i przyłączy gazowych.
1.2.1. Gazociągi z tworzyw sztucznych.
1.2.2. Kształtki stosowane w gazociągach z rur polietylenowych.
1.2.3. Transport i magazynowanie.
1.3. Gazociągi z rur stalowych.
1.3.1. Rodzaje i właściwości stali.
1.3.2. Rury stalowe.
1.3.3. Kształtki stosowane w gazociągach z rur stalowych.
1.3.4. Połączenia rur stalowych.
1.4. Literatura.
1.4.1. Literatura obowiązkowa.
1.4.2. Literatura uzupełniająca.
1.4.3. Netografia.
1.5. Spis tabel.
1.6. Spis rysunków.

Plik audio:

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji