Obszar B

Materiały budowlane i ich zastosowanie (roboty malarskie)
  • wielkość czcionki

Materiały budowlane i ich zastosowanie (roboty malarskie)

Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Kwalifikacja: B. 6. Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich.

Kurs: Roboty malarskie.

Moduł I: Materiały budowlane i ich zastosowanie.

Ebook, videocast i audiocast.

Spis treści skryptu:

1. Materiały budowlane i ich zastosowanie.
1.1. Rozróżnianie i analiza materiałów budowlanych.
1.1.1. Wstęp.
1.1.2. Naturalne materiały kamienne.
1.1.3. Ceramika budowlana.
1.1.4. Mineralne spoiwa budowlane.
1.1.5. Zaczyny i zaprawy budowlane.
1.1.6. Beton zwykły, wysokowartościowy i specjalny.
1.1.7. Betony lekkie.
1.1.8. Lepiszcza bitumiczne i ich wyroby.
1.1.9. Metale i wyroby z metali.
1.1.10. Materiały i wyroby instalacyjne oraz termoizolacyjne.
1.2. Właściwości i zastosowanie materiałów budowlanych.
1.2.1. Właściwości fizyczne materiałów budowlanych.
1.2.2. Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych.
1.3. Literatura.
1.3.1. Literatura obowiązkowa.
1.3.2. Netografia.
1.4. Spis tabel i rysunków.

Plik audio:

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji