Obszar B

Materiały budowlane i ich zastosowanie (roboty tapeciarskie)
  • wielkość czcionki

Materiały budowlane i ich zastosowanie (roboty tapeciarskie)

Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.

Kwalifikacja: B. 6. Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich.

Kurs: Roboty tapeciarskie.

Moduł I: Materiały budowlane i ich zastosowanie.

Ebook, videocast i audiocast.

Spis treści skryptu:

1. Materiały budowlane i ich zastosowanie.
1.1. Wymagania stawiane materiałom budowlanym.
1.1.1. Przepisy dotyczące wyrobów budowlanych.
1.2. Właściwości materiałów budowlanych.
1.2.1. Właściwości fizyczne i fizykochemiczne materiałów budowlanych.
1.2.2. Właściwości mechaniczne materiałów budowlanych.
1.2.3. Właściwości chemiczne i biologiczne.
1.3. Klasyfikacja i zastosowanie materiałów budowlanych.
1.3.1. Podział w zależności od sposobu otrzymywania.
1.3.2. Podział w zależności od budowy fizycznej materiałów, czyli rodzaju tworzywa (surowca), jaki wykorzystano do ich produkcji.
1.4. Wyroby budowlane.
1.4.1. Naturalne materiały kamienne.
1.4.2. Kruszywa budowlane.
1.4.3. Spoiwa budowlane.
1.4.4. Lepiszcza.
1.4.5. Zaczyny i zaprawy budowlane.
1.4.6. Betony.
1.4.7. Ceramiczne materiały budowlane.
1.4.8. Szkło.
1.4.9. Drewno i materiały drewnopochodne.
1.4.10. Tworzywa sztuczne.
1.4.11. Wyroby metalowe.
1.5. Literatura.
1.5.1. Literatura obowiązkowa.
1.5.2. Literatura uzupełniająca.
1.5.3. Netografia.
1.6. Spis rysunków.

Plik audio:

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji