Obszar A

Nadzorowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
 • wielkość czcionki

Nadzorowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji

Zawód: technik logistyk.

Kwalifikacje: A. 30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Kurs: Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji.

Moduł V: Nadzorowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji.

Ebook, videocast i audiocast.

Spis treści skryptu:

5. Nadzorowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji.
5.1. Metody i narzędzia działań projakościowych.
5.2. System zarządzania ISO.
5.3. Czynniki wpływające na jakość przepływu wyrobu i wykonania przydzielonych zadań.
5.4. Normy i procedury oceny jakości.
5.5. Rola kierownika szczebla podstawowego w działaniach projakościowych.
5.6. Literatura.
5.6.1. Literatura obowiązkowa.
5.6.2. Literatura uzupełniająca.
5.6.3. Netografia.
5.7. Spis ilustracji.

Plik audio:

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji

 • Obszar T Zastawa i bielizna stołowa
  Zastawa i bielizna stołowa
  Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja: T. 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Kurs: Planowanie usług gastronomicznych. Moduł VII: Zastawa i bielizna stołowa. Ebook i videocast.
 • Obszar Z Planowanie i organizowania pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego
  Planowanie i organizowania pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego
  Zawód: opiekun medyczny. Kwalifikacja: Z. 4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Kurs: Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych. Moduł I: Planowanie i organizowania pracy opiekuna…
 • Obszar T Przygotowanie ofert usług gastronomicznych
  Przygotowanie ofert usług gastronomicznych
  Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych. Kwalifikacja: T. 15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Kurs: Planowanie usług gastronomicznych. Moduł II: Przygotowanie ofert usług gastronomicznych. Ebook i videocast.