Obszar A

Nadzorowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
  • wielkość czcionki

Nadzorowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji

Zawód: technik logistyk.

Kwalifikacje: A. 30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania. A. 31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych. A. 32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Kurs: Podstawy organizowania i monitorowania przepływu informacji w procesie produkcji.

Moduł V: Nadzorowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji.

Ebook, videocast i audiocast.

Spis treści skryptu:

5. Nadzorowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji.
5.1. Metody i narzędzia działań projakościowych.
5.2. System zarządzania ISO.
5.3. Czynniki wpływające na jakość przepływu wyrobu i wykonania przydzielonych zadań.
5.4. Normy i procedury oceny jakości.
5.5. Rola kierownika szczebla podstawowego w działaniach projakościowych.
5.6. Literatura.
5.6.1. Literatura obowiązkowa.
5.6.2. Literatura uzupełniająca.
5.6.3. Netografia.
5.7. Spis ilustracji.

Plik audio:

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji