Obszar A

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
  • wielkość czcionki

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Zawód: technik ekonomista.

Kwalifikacja: A. 35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Kurs: Organizowanie działalności gospodarczej.

Moduł II: Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw.

Ebook, videocast i audiocast.

Spis treści skryptu:

2. Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw.
2.1. Wybór formy prawnej działalności gospodarczej.
2.2. Jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne.
2.3. Spółki osobowe.
2.3.1. Spółka cywilna.
2.3.2. Spółka jawna.
2.3.3. Spółka partnerska.
2.3.4. Spółka komandytowa.
2.3.5. Spółka komandytowo - akcyjna.
2.4. Spółki kapitałowe.
2.4.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2.4.2. Spółka akcyjna.
2.5. Inne formy prawne jednostek organizacyjnych.
2.5.1. Spółdzielnia.
2.5.2. Przedsiębiorstwo państwowe.
2.6. Literatura.
2.6.1. Literatura obowiązkowa.
2.6.2. Literatura uzupełniająca.
2.6.3. Netografia.
2.7. Spis tabel i rysunków.

Plik audio:

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji