Obszar A

Część ogólna zobowiązań
  • wielkość czcionki

Część ogólna zobowiązań

Zawód: technik administracji.

Kwalifikacja: A. 68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Kurs: Przepisy/Elementy prawa cywilnego i prawa pracy.

Moduł IV: Część ogólna zobowiązań.

Ebook, videocast i audiocast.

Spis treści skryptu:

4. Część ogólna zobowiązań.
4.1. Zobowiązania - pojęcie i zakres.
4.1.1. Pojęcie zobowiązania.
4.1.2. Zakres zobowiązania.
4.2. Elementy stosunku zobowiązaniowego.
4.3. Niewykonanie bądź nienależyte wykonanie.
4.4. Wygaśnięcie zobowiązania.
4.5. Literatura.
4.5.1. Literatura obowiązkowa.
4.5.2. Netografia.
4.6. Spis rysunków.

Plik audio:

Plik video:

Artykuły powiązane

Hity Zawodowej Edukacji